Wij zijn Future IT

Wij verbinden talent van de toekomst met werkgevers

Future IT, een initiatief van Camas IT, onderscheidt zich als een detacheringsbureau met een unieke en maatschappelijk betrokken missie. Onze kernactiviteit is het opleiden van statushouders tot deskundige C# developers, waarna zij een cruciale rol gaan spelen in de Nederlandse IT-sector. Wij willen het talent van de toekomst verbinden met werkgevers die hiervoor open staan. Vandaar onze pay-off: connect talent!

Hoe is onze missie ontstaan?

Onze missie is ontstaan doordat Camas IT als softwarebedrijf merkte dat de arbeidsmarkt steeds krapper werd. Het boek ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ van de Iraakse schrijver Rodaan Al Galidi vormde een kantelpunt. Toen André Wijnholds, directeur van Camas IT, dit boek las werd hij geraakt over hoe we als maatschappij omgaan met kwetsbare mensen. Tijdens een bijeenkomst van Future Citizens, die georganiseerd werd door New Dutch Connections uit Utrecht, werd hij zich bewust van het enorme potentieel wat binnen deze groep nieuwe Nederlanders aanwezig is. Dat heeft geleid tot de oprichting van de Toekomstacademie, waarbij statushouders met een beta achtergrond worden opgeleid tot ontwikkelaar.  

In eerste instantie lanceerde Camas IT dit initiatief primair om in de groeiende behoeften van de eigen organisatie te voorzien. Echter, door het overweldigende succes, leverde dit meer getalenteerde ontwikkelaars op dan het bedrijf zelf nodig had. Tijdens het traject realiseerde het bedrijf zich dat veel van deze statushouders nog geen uitgebreid netwerk in Nederland hadden. Daaruit is het idee voor Future IT ontstaan, waarmee het succes van dit initiatief herhaald kan worden en we op grotere schaal getalenteerde statushouders kunnen koppelen aan de Nederlandse IT-branche.  

De Toekomstacademie in beeld

In deze video delen we het verhaal en de impact van de Toekomstacademie.

Ons doel

Het doel van Future IT gaat verder dan alleen het opleiden van talentvolle individuen. Wij streven ernaar deze getalenteerde professionals te koppelen aan organisaties die moeite hebben met het vinden van nieuw ontwikkeltalent en die openstaan voor het omarmen van diversiteit en inclusiviteit binnen hun teams. Door middel van detacheringsdiensten bieden wij bedrijven de mogelijkheid om deze gemotiveerde en goed opgeleide developers op een flexibele basis in te zetten, met de optie tot een latere overname.

"Met Future IT zetten we ons in voor het creëren van maatschappelijke waarde, het stimuleren van economische groei en het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt. "

Ons bureau speelt een cruciale rol in het verbinden van getalenteerde statushouders met toonaangevende bedrijven, waarbij we beide partijen ondersteunen in het bereiken van hun doelen. Voor de kandidaat betekent dit een duurzame plek op de arbeidsmarkt, terwijl bedrijven profiteren van nieuwe, frisse perspectieven en vaardigheden die bijdragen aan hun groei en innovatie.

Visie op inclusieve werkgelegenheid en het opleiden van statushouders

Bij Future IT koesteren we de visie dat een inclusieve werkomgeving niet alleen moreel juist is, maar ook zakelijk verstandig. We geloven dat diversiteit aan talenten, achtergronden en perspectieven een rijke bron van innovatie en creativiteit is, wat essentieel is voor de groei en het succes van elke organisatie. Daarbij hebben statushouders vaak veel moeilijkheden overwonnen en krijgen ze in Nederlandse maatschappij weinig kansen. Dat maakt ze zeer gemotiveerd en betrokken om er een succes van te maken. Door statushouders op te leiden en hun integratie in de Nederlandse IT-sector te bevorderen, streven we ernaar deze rijkdom aan diversiteit te ontsluiten.

Onze visie is gebaseerd op de overtuiging dat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, waardevolle vaardigheden en unieke ervaringen meebrengt die kunnen bijdragen aan de dynamiek en het succes van een team. Statushouders beschikken vaak over een hoge mate van veerkracht en aanpassingsvermogen. Door hen specifiek op te leiden en te begeleiden, helpen we hen hun potentieel volledig te benutten en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

Door statushouders in staat te stellen hun carrière in de IT-sector op te bouwen, dragen we niet alleen bij aan hun persoonlijke groei en welzijn, maar versterken we ook de Nederlandse economie en bevorderen we een inclusievere samenleving. Onze visie is om een positieve cyclus te creëren: een waarin bedrijven en gemeenschappen floreren door de unieke bijdragen van een divers en talentvol personeelsbestand.