Gemeenten

Versnel de integratie en arbeidsparticipatie van statushouders in uw gemeente met Future IT's bewezen opleidingstraject.

Bij Future IT, een initiatief van Camas IT in samenwerking met New Dutch Connections, begrijpen we de uitdagingen én kansen die de integratie van statushouders in de Nederlandse maatschappij met zich meebrengt. Onze aanpak is speciaal ontworpen om niet alleen de professionele vaardigheden van statushouders te ontwikkelen, maar ook hun persoonlijke integratie in de maatschappij te bevorderen.

Gerichte technologische opleiding

Wij bieden een intensief opleidingstraject voor statushouders met een achtergrond in IT, wiskunde of techniek. Ons programma richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden in C# development binnen de Microsoft-stack, direct aansluitend op de huidige behoeften van de arbeidsmarkt.

Taalontwikkeling

Hoewel enige beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde is, bieden wij aanvullende taaltrainingen aan. Dit verzekert dat de deelnemers niet alleen technisch, maar ook communicatief vaardig worden in hun nieuwe werkomgeving.

Soft skills en maatschappelijke integratie

Naast technische training leggen wij een sterke nadruk op soft skills, essentieel voor de Nederlandse werkomgeving. Dat doen wij door zowel gerichte trainingen als intervisie. We koppelen deelnemers aan een persoonlijke buddy, wat de integratie in de Nederlandse maatschappij aanzienlijk bevordert. We werken hierin intensief samen met New Dutch Connections, een stichting die haar sporen heeft verdiend bij het bevorderen van de integratie van nieuwkomers in Nederland.

De rol van statushouders

Commitment en motivatie

Van de statushouders verwachten we een sterke motivatie en betrokkenheid bij het leerproces. Ze dienen bereid te zijn om zowel de technische als taaltrainingen actief te volgen en toe te passen.

Deelname aan de toekomstacademie

Statushouders dienen beschikbaar te zijn voor deelname aan onze Toekomstacademie, waarin ze de basisvaardigheden voor hun toekomstige carrière in IT ontwikkelen.

Bijdrage van de gemeente

Ondersteuning en begeleiding

Wij vragen van gemeenten om hun statushouders te ondersteunen en te motiveren in hun deelname aan ons programma. Dit kan door middel van voorlichting en begeleiding.

Financiering en commitment

Eventuele mee-financiering aan het opleidingstraject is zeer waardevol, zowel voor de statushouder als voor het succes van het programma. Daarnaast is commitment vanuit de statushouder essentieel om de opleiding te laten slagen. Die kans vergroten we als de gemeente nauw betrokken is.

Samenwerking en communicatie  

Een nauwe samenwerking en goede communicatie tussen Future IT, de gemeente en de statushouders is cruciaal voor het succes van de integratie.

Door samen te werken met Future IT, draagt uw gemeente bij aan de ontwikkeling van een inclusieve en diverse arbeidsmarkt. Samen zetten we een stap voorwaarts in de succesvolle integratie van statushouders in onze samenleving.

Wilt u meer weten of een samenwerking starten? Neem contact met ons op voor verdere informatie. Samen maken we het verschil!